Protecția datelor și confidențialitatea informațiilor

În conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, Restaurant AgathA for you are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizează clienţii.

Începând cu data de 25 mai 2018 devin aplicabile prevederile Regulamentului European privind protecția datelor cu caracter personal (“General Data Protection Regulation – GDPR”). Acestea asigură o securitate și o protecție sporită referitor la datele dumneavoastră personale. Vă rugăm să ne acordați asistența și consimțământul pentru a fi în măsură să implementăm în mod corect aceste prevederi.

Categorii de date cu caracter personal vizate

“Date Personale” înseamnă orice informație privind o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoana fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturare sau sociale.

 • Date de contact (nume, prenume, adresa email, număr telefon,);
 • Date și informații financiare: Numărul cardului de credit și de debit sau alte date de plată
 • Informatii privind postările (comentarii, întrebari, review-uri);
 • Informatii tehnice (adresa IP, device-ul utilizat pentru vizitarea site-ului);
 • Informatii rezultate în urma înregistrării audio a convorbirilor telefonice (conținut și metadata);
 • Informații rezultate ca urmare a înregistrărilor video ca urmare a vizitării sediului nostru;
 • Alte date: seria și numărul actului de identitate.

În general, nu colectăm informații sensibile decât dacă doriți dumneavoastra să ni le oferiți. Putem folosi datele privind sănătatea furnizate de dumneavoastra pentru a oferi servicii mai bune şi a răspunde cerinţelor dumneavoastră speciale (de exemplu, pregătirea mâncării excluzând alimentele la care sunteți alergic şi/sau furnizarea accesului pentru persoanele cu dezabilități).

Operatorul este persoana vizată care răspunde de prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal și care decide cu privire la scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor dvs. cu caracter personal

În acest caz, operatorul de date este: S.C AGATHA FOR YOU S.R.L, Str. Iarmaroc nr. 30, Iasi, Romania, CUI: RO 16721941, Nr. inmatriculare in Registrul Comertului: J22/1807/2004.

Telefon: 0770 554 595, E-mail: office.agatha@gmail.com

Puteți contacta responsabilul nostru pentru protecția datelor la office.agatha@gmail.com

Dacă doriți să refuzați colectarea, prelucrărea sau utilizarea datelor dvs. personale de către : S.C AGATHA FOR YOU S.R.L,în conformitate cu legea privind protecția datelor, vă puteți trimite refuzul prin e-mail la adresa menționată mai sus. Acest lucru poate duce la încetarea utilizării serviciului.

Prin refuzul dvs., este posibil ca utilizarea site-ului web să nu fie posibilă din motive tehnice.

Scopul colectării și prelucrării datelor cu caracter personal

Datele furnizate sunt destinate transmiterii de newslettere cu ofertele în curs, informatii cu privire la evenimentele pe care le vom organiza.Ne obligăm ca datele cu caracter personal vor fi:

 • prelucrate cu bună credință și în conformitate cu dispozițiile legale;
 • colectate în scopuri determinate, explicite și legitime;
 • adecvate, pertinente și neexcesive, prin raportare la scopul în care sunt colectate și ulterior prelucrate;
 • exacte și actualizate; datele inexacte sau incomplete din punct de vedere al scopului pentru care sunt colectate și respectiv prelucrate vor fi șterse sau rectificate;
 • stocate într-o formă care să permită identificarea persoanei vizate strict pe perioada necesară realizării scopului pentru care datele sunt colectate și prelucrate.

 

Scopul și temeiul prelucrării  datelor cu caracter personal de către restaurant Agatha for you

Folosim datele personale și alte date pentru a vă oferi servicii, pentru a dezvolta noi oferte si pentru a va transmite newslatere cu evenimentele pe care noi le organizam.. În unele cazuri, vă vom solicita să furnizați direct datele personale sau alte date. Dacă nu furnizați datele solicitate sau ne interziceți să colectăm astfel de date, este posibil să nu putem furniza serviciile solicitate.

Vom folosi datele personale și alte date în acest mod, cu consimțământul dumneavoastra, pentru a gestiona relația noastră contractuală cu dumneavoastra și / sau pentru că avem un interes legitim să facem acest lucru.

Pentru activități, evenimente și promoții. Folosim datele personale și alte date pentru a vă permite să participați la tombole, concursuri și alte promoții și să administrați aceste activități. Unele dintre aceste activități au reguli suplimentare și pot conține informații suplimentare despre modul în care folosim și dezvăluim datele dumneavoastra personale. Vă sugerăm să citiți cu atenție astfel de reguli.

Noi folosim datele personale și alte date în acest mod, cu consimțământul dumneavoastra, pentru a gestiona relația noastră contractuală cu dumneavoastra și / sau pentru că avem un interes legitim să facem acest lucru.

Confidențialitatea datelor dumneavoastra este importantă pentru noi, motiv pentru care, acolo unde este posibil, transmiterea de date personale în conformitate cu cele de mai sus se realizează numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea destinatarilor, prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranță și că furnizarea acestor informații se face conform legislației în vigoare și politicilor aplicabile. În orice caz, de fiecare dată vom transmite către destinatari doar informațiile strict necesare pentru realizarea scopului respectiv.

Durata procesării datelor

Datele dumneavoastra personale sunt păstrate pe toată perioada realizării scopurilor detaliate în prezenta politică, dacă o perioadă mai lungă de timp de păstrare nu este necesară sau permisă de legea aplicabilă (spre exemplu înregistrările camerelor de supraveghere nu vor fi păstrate mai mult de 30 zile).

Revizuim constant necesitatea păstrării datelor dumneavoastra personale, iar în măsura în care prelucrarea nu mai este necesară și nu există obligativitatea impusă de lege de a păstra datele, vom distruge informațiile dumneavoastra personale cât mai curând posibil și într-un mod în care să nu mai poată fi recuperate sau reconstituite (spre exemplu, vom șterge/distruge toate datele persoanelor care nu au fost angajate în urma interviurilor, dacă nu există perspectiva serioasă de angajare în viitor).

Dacă informațiile personale sunt imprimate pe suport de hârtie, acestea vor fi distruse într-un mod sigur, prin shredder, iar dacă acestea sunt salvate pe suporturi electronice,  vor fi șterse prin mijloace tehnice pentru a asigura faptul că informațiile nu mai pot fi recuperate sau reconstituite ulterior.

Aveți opțiuni atunci când vine vorba de modul în care folosim datele dumneavoastra și dorim să vă asigurați că aveți informațiile necesare pentru a face alegerile potrivite pentru dumneavoastra

Dacă nu mai doriți să primiți e-mailuri legate de marketing, puteți să vă dezactivați accesând pagina noastră de dezabonare la adresa office.agatha@gmail.com sau urmând instrucțiunile din orice e-mail pe care îl primiți de la noi.
În plus, membrii programelor noastre de fidelitate pot renunța la e-mailurile legate de marketing prin intermediul contului lor de program sau prin trimiterea unui email catre office.agatha@gmail.com.

Vom încerca să ne conformăm cererii cât mai repede posibil. Dacă renunțați la primirea de e-mailuri de marketing de la noi, este posibil să vă trimitem în continuare mesaje administrative importante, de la care nu puteți renunța.

Drepturile persoanei vizate ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal

Iata care sunt drepturile dumneavoastra, in conformitare cu cele de mai sus:

 • Dreptul de a fi informat / dreptul de acces: ne puteți solicita o confirmare a faptului că se prelucrează sau nu date cu caracter personal și, în caz afirmativ, acces la datele respective și informații cu privire la acestea, precum și o copie a datelor dumneavoastra personale pe care le deținem;
 • Dreptul la rectificare: ne puteți informa despre orice modificare a datelor dumneavoastra personale sau ne puteți cere să corectăm datele personale pe care le deținem despre dumneavoastra;
 • Dreptul la ștergere („dreptul de a fi uitat”): atunci cand datele au fost colectate ilegal, data limita pentru stocarea datelor a expirat, v-ați exercitat dreptul la opoziție sau prelucrarea datelor se realiza pe bază de consimțământ și v-ați retras consimțământul, ne puteți cere să ștergem datele personale pe care le deținem despre dumneavoastra;
 • Dreptul de a restricționa prelucrarea: în anumite situații ne puteți cere să restricționăm prelucrarea datelor dumneavoastra pentru o anumită perioadă; in aceasta situatie, datele dumneavoastra pot fi stocate, dar nu si utilizate
 • Dreptul la portabilitatea datelor: puteti să ne solicitați să vă trimitem datele dumneavoastra personale unei terțe părți sau direct către dumneavoastra;
 • Dreptul la opoziție: în anumite situații ne puteți solicita să nu mai prelucrăm datele dumneavoastra În cazul în care folosim datele dumneavoastra personale pe baza consimțământului dumneavoastra, aveți dreptul să retrageți acest consimțământ în orice moment. În această situație, datele dumneavoastra nu vor mai fi prelucrate de noi, cu excepția cazului în care o dispoziție legală ne obligă la păstrarea și arhivarea acestora. In orice caz, vă vom informa dacă există o astfel de prevedere legală și o vom indica în mod expres.
 • Dreptul de a va adresa justitiei sau Autoritatii Naționale de Supravegherea Prelucrarii Ddatelor cu Caracter Personal – aveti dreptul de a adresa plângeri autorității naționale de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal sau instanțelor pentru protecția oricărui drept garantat de legea aplicabilă în domeniul datelor cu caracter personal protecția datelor care au fost încălcate.

 

Securitatea datelor

Tratăm securitatea dumneavoastra personală cu seriozitate, de aceea luăm importante măsuri de securitate, necesare pentru protecția împotriva accesului neautorizat la date sau modificării, dezvăluirii ori distrugerii neautorizate de date. Acest lucru presupune revizuiri interne ale practicilor de colectare, păstrare și procesare de date și ale măsurilor de securitate, de asemenea, măsuri fizice de securitate pentru protecția împotriva accesului neautorizat la sistemele unde stocăm datele personale.

Solicităm și furnizorilor noștri de servicii precum și partenerilor de afaceri să întreprindă toate măsurile necesare în vederea protecției împotriva accesului neautorizat la date sau modificării, dezvăluirii ori distrugerii neautorizate de date.

Ne recomandă cu încredere partenerii noștri

Copyright © SC AgathA For You SRL 2024. All rights reserved. Creat de nibo.ro - realizare site | restaurant | SEO